среда, 10. јун 2015.

POSLE IGRE, Vasko Popa

                           
                                           Ilustracija: "Moj život", Mark Šagal 
                                                          (preuzeto sa adrese)


"Čitav naš unutrašnji svet je realnost, možda čak i više nego sâm pojavni svet." - Mark Šagal


Najzad se ruke uhvate za trbuh
Da trbuh od smeha ne pukne
Kad tamo trbuha nema

Jedna se ruka jedva podigne
Da hladan znoj s čela obriše
Ni čela nema

Druga se ruka maši za srce
Da srce iz grudi ne iskoči
Nema ni srca

Ruke obe padnu
Besposlene padnu u krilo
Ni krila nema

Na jedan dlan sad kiša pada
Iz drugog dlana trava raste
Šta da ti pričam

Нема коментара:

Постави коментар