понедељак, 25. мај 2015.

PUTUJUĆI ZVERINJAK JEDNOG LICA


                                                    Ilustracija preuzeta sa adrese


1.

ako si krenuo sa visina
dole te čeka
široka čistina, zaravan
čela. misliš, odmor ćeš naći,

nekakav divan. avaj!

iz svake jarugice vreba
na tebe tigar ili lav. čućeš
zvuk kandži što rastu
u mraku. čekaćeš,
da svoju tačku uvežba
repati zmaj. (s)klanjaćeš se.

i klanjati

daždevnjaku što žmirka
na sunce, dremljiv
i plav2.

malo niže dve crne
vitice. guje, nadvijene iznad
ogledalaca. traže
znak. ponekad iz njih, gustoća
otrova prokaplje, i tad su upletene
u slučaj. ali kakva je samo
samoća između! ničije zemlje,

krtičnjak3.

nehajni čin otvaranja
i zatvaranja vratašaca, na paru
kamena. dvaju sunašaca. po kad-kad
divim se roju
pčela-varnica, kada iz njih
izleću. mada se nikad ne taru.
vidi se i zvezdana karta. ucrtana,
po kojoj se kreću.

unutra4.

ovaj u sredini je tajnovit.
jednorog, narval – kit.

zagonetka. nekakva tama
a nije šuma. nema početka.

Direr, kosmičkog5.

mišolovka sa parovima sira. poređanim
brojevima: loto, tombola, sportska
prognoza. kralj Minos i skriven iza
lavirint bika. novi mamac i stara
igra. žmurke, od ćoška do ćoška.
i za kraj, jedan poljubac.

Нема коментара:

Постави коментар