среда, 05. март 2014.

U POSETI


ispod tankih
ispranih pokrivača
svetlucaju samo medalje
za hrabrost nepokretnih
bivših osvajača u mimohodu
umiruće oči jahača
teško prevodivih
dijagnoza u nepredvidljivom

kraju s mirisima bolničkih
zaprški jakih
sredstava za dezinfekciju
i urina staračkih
koža naboranih i nezdravih
boja u glasovima sestara
i ponekog
brata za pojačanu negu

po smenama danju
i jedna noću kad može
drema iza staklenih vrata nad ostacima
straže na noćnim
stočićima zubala
donja i gornja najlepša
fotografija unuka s perorezom
nagnjila jabuka poput cveta

otvorena još jedna rana
dekubita možda dva-tri
moždana udara alchajmeri
uspevaju uprkos svemu i teško
izgovorljivom preostalima
zdravima u klimanju
na zaboravljeno
u parkinsa na kraju

ne preostaje niko
i ništa osim u priči
viceva o starosti
i smrti što bržoj
njihovoj
stvarnosti kada se vraćaju
kući onda kada su bili
u poseti

Нема коментара:

Постави коментар