петак, 16. август 2013.

STARENJE ILI PRECIPITACIJSKO OČVRŠĆAVANJE*

(za M.)

kosa nam cveta
bez nevena i lica
bivaju ogledala
zamagljena. tela
bez pramca pa se lako
preskačemo. plivamo
u dan kome ne treba
zaštita slepih
zvezda. samo dve grudve
metala, za tišine
kojima beležimo
iste zavetrine


* starenje metala ili precipitacijsko očvršćavanje - metalurški termin

Нема коментара:

Постави коментар