петак, 16. август 2013.

PARUSIA

beskrajno ponavljanje
horizonta
najavljuje brodove
(možda i avione)
nehotice
zanemarujući detalje:
samo so ližeš
ako zakoči
more
u venama

sve dok su
granice tvog sveta
obeležene
granicama
(tvog)
jezika
prisutan si

2 коментара: