понедељак, 17. јануар 2011.

BEZ NASLOVA, haiku 10
rumeno jutro
prvi gutljaji kafe
na balkonima

***
vrabac na simsu
deda ljulja unuka
Beograd spava

***
mesec bez zvezda
iz grma svetle samo
oči mačaka

***
jesenja kiša
topla suza prosjaka
pada u ćasu

***
na šumskom panju
sakuplja mesečinu
list sa javora

***
crveni šipak
glasovi beračica
gube se poljem

3 коментара: