среда, 24. новембар 2010.

ŠUMSKE VILE
klanjaju vile šumskom bogu

pale se kandila i žute sveće

traže puteve bose od nogu

do očiju prozeble sreće

gube se tragovi pauka nožica

bukom im izmiču kameni šišmiši

guleći mahovinu s imela, gljivica

zamiču oblakom k’o zeleni ariši

između dva uha sve je što mogu

tamo se gubi i ono treće

ostavljaju darove iz kojih se legu

šumske mrve i nešto veće

slute kraj mesečevih robotika

brzo će zora, klepeću leptirice

otresaju srebro sa rasplelih kika

trkom navlače Levi's traperice


2 коментара: