петак, 23. април 2010.

AKO GRADIŠ GNEZDO(Nikoli)


ako gradiš gnezdo
(ptico lomljiva)
ostavićeš za kraj
bez glasa prava
ljubav ptičju
na početku
sanjaćeš proleće
drvene bogove
rasklimane škripave
uraslog korenja
poput nokata
između otisaka
modrih trava
krvavih tufni
polja tulipana


ako svijaš gnezdo
svakako ćeš doleteti
sa svoje strane
unutrašnje granice
vododelnice
preskočićeš
(reći ćeš
kosu)
to je moja ogrebotina
moj kanjon plehani
korito moga pojila
iz koga ne vidim
gde seku se horizonti
sve do pola
severna


ako spremaš gnezdo
(kljunoviti moj)
trenutak i mesto
biraćeš kucanjem
semena pucanjem
opnastog zrnevlja
kljucaćeš koru
sa dlana mrvu
gladi mojih očiju
(ptico pesme ove
gladne)


ako pleteš gnezdo
ne strahuj (cvrkutavi)
od vode kaplje
zrnca zemlje
u kljunu ćeš život
stvoriti novi

3 коментара: